PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie do dnia 9 grudnia 2015 roku do Wydziału Rozwoju Społecznego zgodnie z Zarządzeniem Nr 1680/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2015 roku wraz z informacją o wynikach oceny formalnej

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie do dnia 9 grudnia 2015 roku do Wydziału Rozwoju Społecznego zgodnie z Zarządzeniem Nr 1680/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2015 roku wraz z informacją o wynikach oceny formalnej
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Oferty na realizację zadań publicznych, podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych wskazanych w szczegółowych warunkach konkursu.  
Organizacje w terminie 3 dni roboczych od daty zamieszczenia listy ofert, tj. do 22 grudnia włącznie, mogą uzupełnić braki formalne w siedzibie organizatora w Wydziale Rozwoju Społecznego, w Gdańsku, ul. Kartuska 5, II piętro, pokój nr 205.
W przypadku nieusunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.

Wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie, wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i możliwości uzupełnienia braków formalnych podlega zamieszczeniu również na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Do pobrania:

  1. Oferty odrzucone (277.03 KB)
  2. Oferty podlegające uzupełnieniu (404.6 KB)
  3. Oferty zakwalifikowane do II etapu konkursu (456.82 KB)


Andrzej SzkutnikUrząd Miejski w GdańskuWydział Rozwoju SpołecznegoReferat Integracji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Andrzej Szkutnik - najnowsze