PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Wykaz ofert złożonych w drugiej edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku wraz z informacją o wynikach oceny formalnej.

Ogłoszenie listy ofert złożonych w drugiej edycji otwartego konkursu ofert 2018 na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego odrzuconych z powodów formalnych

Do pobrania:

 oferty odrzucone (191.41 KB)

Ogłoszenie listy ofert złożonych w otwartym konkursie ofert 2018 na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zawierających braki formalne do uzupełnienia.

 Do pobrania:

oferty do uzupełnienia (350.57 KB)

 

Organizacje w dniach 7, 8 i 9 maja 2018 r. mogą uzupełnić braki formalne w Biurze Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, pokój 123, 155 i 156.

 

W przypadku nieusunięcia braków formalnych w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.

Krystian KujdaUrząd Miejski w GdańskuBiuro Prezydenta ds. Kultury
Krystian Kujda - najnowsze