Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Harmonogram przyjmowania uczniów do oddziałów IV i VII szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjum

A
A
Art. 154 Ustawy Prawo Oświatowe nakłada na organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową obowiązek określenia do dnia 31.01.2018 roku terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów klasy IV i VII szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjum oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019.