PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłym mieszkańcu Domu Pomocy Społecznej ,,Orunia”

Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłym mieszkańcu Domu Pomocy Społecznej ,,Orunia”
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Dom Pomocy Społecznej ,, Orunia” ul. Starogardzka 20, 80-058 Gdańsk poszukuje spadkobierców

Pana Adama Kiedrowskiego
syna Edwarda, Krystyny
ur. 12.05.1961 r. w Gdyni.

Dom Pomocy Społecznej ,,Orunia” działając na podstawie art.6 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. Nr 208, poz. 1537 z późniejszymi zm.) poszukuje spadkobierców i wzywa do odbioru niepodjętego depozytu. Depozyt stanowią środki pieniężne zgromadzone na koncie depozytowym DPS. Powyższy depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony jego prawnym spadkobiercom po przedłożeniu prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.
Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie 3 lat od daty wywieszenia wezwania na tablicy informacyjnej w siedzibie DPS,,Orunia” spowoduje, iż depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.