Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Ważna informacja dla osób korzystających z refundacji zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

A
A


Osoby niepełnosprawne mają prawo do refundacji kosztów zakupu potrzebnych im przedmiotów ortopedycznych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, oczywiście tych objętych refundacją. Należą do nich m.in.:

  • przedmioty ortopedyczne - pasy przepuklinowe, brzuszne, poduszka i materac przeciw odleżynowy, protezy kończyn, gorsety, kołnierze, ortezy, kule, laski, balkoniki, pionizatory, podpórki, pełzaki, wózki, foteliki, protezy oka, aparaty słuchowe, sprzęt stomijny i urologiczny.
  • środki pomocnicze - rurka tracheostomijna, krtań elektroniczna, inhalator dyszowy, protezy piersi i peruki, pieluchomajtki i pieluchy anatomiczne

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, prócz wymaganych dotychczas dokumentów:
- wniosku osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie
- kopii orzeczenia o niepełnosprawności lub wypisu z treści orzeczenia o niezdolności do pracy
- faktury określającej kwotę opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę wkładu własnego,
Należy dołączyć:
- kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i  środki pomocnicze (zwanego potocznie kartą zaopatrzenia ortopedycznego), potwierdzonej za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie (aptekę, sklep).

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. osób niepełnosprawnych Maria Podgórniak, zwraca się z prośbą do wszystkich podmiotów realizujących zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze o wydawanie klientom kopii zleceń z wypełnioną częścią III – potwierdzeniem odbioru wyrobu medycznego będącego przedmiotem ortopedycznym lub środkiem pomocniczym.
Bez tego dokumentu osoby niepełnosprawne nie mogą uzyskać refundacji poniesionych kosztów zakupu. 

 

Anna Dyksińska
Biuro Prasowe