PORTAL MIASTA GDAŃSKA

VIII sesja RMG 26 marca 2015

VIII sesja RMG 26 marca 2015
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

VIII sesja RMG 26 marca 2015

VIII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 26 marca 2015r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.

W załączeniu porządek obrad:     pobierz_porzadek (139.5 KB)

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

------------------

Z  w  o  ł  u  j  ę

obrady VIII sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 26 marca 2015 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem:

 

1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji;

 

2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska;

 

3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 

4. Uchwały:

1)    o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2015 rok (druk 194);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

2)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2015-2040 (druk 195);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków


3)    w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie portu morskiego w Gdańsku w ramach pomocy de minimis (druk 186);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

 4)    w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska na rok 2015 (druk 179);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Kazimierz Koralewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMG

 

5)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Port Północny IV rejon terminala kontenerowego w mieście Gdańsku (druk 188);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

6)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Klukowo rejon ulicy Radarowej w mieście Gdańsku (druk 173);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

7)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Suchanino rejon ulic Sobieskiego i Wagnera w mieście Gdańsku (druk 174);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

8)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Rudniki Błonia na zachód od ulicy Połęże w mieście Gdańsku (druk 181);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

9)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Stogi Portowe w rejonie Twierdzy Wisłoujście i ulicy Charpantiera w mieście Gdańsku (druk 182);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

10) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Wrzeszcz Górny, rejon ulic: Matki Polki, Batorego i Jaśkowa Dolina w mieście Gdańsku (druk 189);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska


11) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jasień w rejonie przystanku PKM w mieście Gdańsku (druk 191);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

12) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jasień rejon potoku Siedlickiego w mieście Gdańsku (druk 192);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

13) w sprawie pomnika przyrody (druk 177);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska

 

14) w sprawie wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do granic Gminy Miasta Gdańska w roku 2015 (druk 197);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska

 

15) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego celem prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta (druk 172);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz–Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 

16) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Gdańska na stałe obwody głosowania (druk 175 + autopoprawka);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Danuta Janczarek- Sekretarz Miasta Gdańska

Alicja Bielińska-Łoza - Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji

 

17) w sprawie utworzenia na terenie miasta Gdańska odrębnych obwodów głosowania w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (druk 176);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Danuta Janczarek- Sekretarz Miasta Gdańska

Alicja Bielińska-Łoza - Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji

 

18) w sprawie wyrażenia woli objęcia przez Gminę Miasta Gdańska udziałów
w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Utylizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 180);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 

19) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 2.000.000 zł w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego na zadanie  pn.: Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże (druk 196);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

 

20) w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży dla miasta Gdańska (druk 178);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

21) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku (druk 199);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Janina Liedtke-Jarema – p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

 

22) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej  w formie schronienia (druk 193);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Janina Liedtke-Jarema – p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie


23) w sprawie utworzenia Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 2, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 85 i Gimnazjum Nr 48 (druk 120 + autopoprawka);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

24) w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdańsku z siedzibą przy ul.  Krasickiego 10 oraz nadania numeru (druk 198);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

25) w sprawie utworzenia Technikum Nr 2 z siedzibą w Gdańsku przy Al. Gen. Józefa Hallera16/18 (druk 200);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

26) w sprawie włączenia Technikum Nr 2 przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku do  zespołu o nazwie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 201);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

27) zmieniająca uchwałę w sprawie włączenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1, I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 1, Centrum Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli do zespołu o nazwie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18  w Gdańsku (druk 202);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

28) zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji I Uzupełniającego Liceum dla Dorosłych przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 203);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.                                           

7. Zakończenie obrad.

 

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,    z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału   w pracach organów gminy.

 

 

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

 

Bogdan Oleszek

Mariusz FelińskiUrząd Miejski w GdańskuBiuro Rady Miasta Gdańska
Mariusz Feliński - najnowsze