PORTAL MIASTA GDAŃSKA

VI sesja RMG 26 lutego 2015

VI sesja RMG 26 lutego 2015
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

VI sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 26 lutego 2015r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.

W załączeniu porządek obrad:   pobierz_porzadek (2.1 MB)

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

------------------

Z  w  o  ł  u  j  ę

obrady VI sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 26 lutego 2015 roku (czwartek) o godz. 900 w sali obrad (I piętro) Nowego Ratusza, ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem:

 

1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji;

 2. Komunikaty:

      - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska

     - Komisje Rady Miasta Gdańska

     - Prezydent Miasta Gdańska

3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 

4. Uchwały:

1)        zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Miasta Gdańska na 2015 rok  (druk 121);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków


2)        zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy Miasta Gdańska na lata 2015-2040 (druk 122);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków


3)        zmieniającej uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk 119);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

4)        w sprawie nadania nazwy (Rondo im. Mieczysława Jałowieckiego) (druk 123);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji


5)        w sprawie nadania nazwy (Rondo im. Raoula Wallenberga) (druk 124);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji


6)        w sprawie nadania nazwy (ulica Geodetów) (druk 125);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji


7)        w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych, stref zamieszkania, stref ruchu i przechowywanie tych pojazdów na koszt ich właścicieli (druk 86);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańska

Tadeusz Bukontt – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 

8)        w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku (druk 87);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej


9)        w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2015 roku (druk 127);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej


10)      w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska (druk 128);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

11)      w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk 129);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej


12)      w sprawie zamiaru Likwidacji Gimnazjum Nr 9 w Gdańsku z siedzibą przy  ul. Śluza 3 (druk 118);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

13)      w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 3  wchodzącego   w skład Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy Al. Legionów 7 w Gdańsku (druk 88);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

14)      w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 12 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samochodowych ul. Elbląskiej 54/56   w Gdańsku (druk 89);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

15)      w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Łączności przy ul. Podwale Staromiejskie 51/52 w Gdańsku(druk 90);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

16)      w sprawie zamiaru likwidacji XVIII Liceum Profilowanego wchodzące w skład Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących CONRADINUM przy ul. Piramowicza 1/2 w Gdańsku (druk 91);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

17)      w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych  Nr 5 wchodzącego w skład Państwowych Szkół Budownictwa przy  ul. Grunwaldzkiej 238 w Gdańsku (druk 92);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

18)      w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 5 wchodzącego  w skład Państwowych Szkół Budownictwa przy ul. Grunwaldzkiej 238 w Gdańsku (druk 93);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

19)      w sprawie zamiaru likwidacji XIV Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 przy ul. Smoleńskiej 5/7 w Gdańsku (druk 94);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego


20)      w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych Nr 2 wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 95);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego


21)      w sprawie  wyłączenia szkól i placówek z Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 96);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

22)      w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych Nr 1  przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 97);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego


23)      w sprawie zamiaru likwidacji I Uzupełniającego Liceum dla Dorosłych przy  Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 98);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

24)      w sprawie włączenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1, I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 1, Technikum Nr 13, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 10 do zespołu o nazwie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 101);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego


25)      w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 9 przy ul. Dąbrowszczaków 35 w Gdańsku (druk 104);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego


26)      w sprawie zamiaru likwidacji IX Liceum Profilowanego przy ul. Dąbrowszczaków 35 w Gdańsku (druk 105);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego


27)      w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 im. Stefana Batorego przy ul. Batorego 26 w Gdańsku (druk 107);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

28)      w sprawie utworzenia Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 2, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 85 i Gimnazjum Nr 48    (druk 120);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

29)      w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdańsku,  w skład którego wchodzą Gimnazjum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku   i IX Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kolbergera w Gdańsku    (druk 126);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

30)      w sprawie nadania imienia prof. Jana Czochralskiego Szkole Podstawowej Nr 82 w Gdańsku przy ul. Radarowa 26 (druk 130);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta Gdańska.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.

7. Zakończenie obrad.

 
 Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

 

Bogdan Oleszek


Mariusz FelińskiUrząd Miejski w GdańskuBiuro Rady Miasta Gdańska
Mariusz Feliński - najnowsze