PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Uzgodnienia w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Uzgodnienia w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdańska
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko 

Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094), po uzyskaniu stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku oraz Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni,  

informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla ustaleń dokumentu pn. Programy Rozwoju 2030, służącego realizacji zapisów Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus. 

Prezydent Miasta Gdańska 
Aleksandra Dulkiewicz

 

Uzgodnienia w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dostępne są poniżej:

Pisma w sprawie uzgodnienia odstąpienia:

(UM) Urząd Morski - pismo w sprawie uzgodnienia odstąpienia (183.41 KBpdf)

(PPWIS) Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - pismo w sprawie uzgodnienia odstąpienia (184.23 KBpdf)

(RDOŚ) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska - pismo w sprawie uzgodnienia odstąpienia (183.81 KBpdf)

Uzupełnienia:

(PPWIS) Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - wezwanie do przesłania uzupełnień (102.46 KBpdf)

(PPWIS) Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - przesłane uzupełnienia (183.37 KBpdf)

--------------

(RDOŚ) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska - prośba o przesłanie uzupełnień (252.68 KBpdf)

(RDOŚ) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska - przesłane uzupełnienia (191.87 KBpdf)

Odpowiedź:

(UM) Urząd Morski - odpowiedź na pismo (275.22 KBpdf)

(PPWIS) Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - odpowiedź na pismo (175.34 KBpdf)

(RDOŚ) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska - odpowiedź na pismo (237.66 KBpdf)

Marcin HrynkiewiczUrząd Miejski w GdańskuWydział Polityki GospodarczejReferat Badań i Analiz Społeczno - Gospodarczych
Marcin Hrynkiewicz - najnowsze