PORTAL MIASTA GDAŃSKA

UWAGA - obowiązek zabezpieczenia wodomierzy

UWAGA - obowiązek zabezpieczenia wodomierzy
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
saur

Saur Neptun Gdańsk S.A. przypomina Państwu o ciążącym na odbiorcach wody obowiązku zabezpieczenia przyłączy wodociągowych oraz wodomierzy przed skutkami mrozu. 
Jednocześnie przypominamy, że zabezpieczenie wodomierzy powinno być tak wykonane, aby umożliwiało dokonywanie odczytów bez dodatkowych komplikacji.  
Dziękujemy za odpowiedzialne dopełnienie  tego obowiązku.