PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Uroczyste otwarcie Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Uroczyste otwarcie Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W czwartek, 4 września, o godz. 11.30 przy ul. 3 Lipy 3 w Gdańsku odbędzie się konferencja prasowa z okazji uroczystego otwarcia Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego i nadania mu imienia Profesora Hilarego Koprowskiego.

Inicjatorką pomysłu na nazwę parku była Teresa Kamińska, Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o., Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. W uroczystości, która rozpocznie się o godz. 12.15 udział wezmą Pani Prezes ? Teresa Kamińska, Marszałek Województwa Pomorskiego ? Jan Kozłowski, Prezydent Miasta Gdańska ? Paweł Adamowicz oraz Profesor Jerzy Buzek. Profesorowi Hilaremu Koprowskiemu zostaną wręczone kwiaty i list gratulacyjny. Wśród zaproszonych gości znajdą się także, m.in. Sekretarz Stanu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - prof. dr hab. Maria Elżbieta Orłowska, Minister Gospodarki - Pan Waldemar Pawlak, Pani Prezes PARP Danuta Jabłońska, Prezes PAN - Prof. Michał Kleiber, Prof. Jerzy Hauser z Akademii Ekonomicznej, Dr Włodzimierz Ziółkowski i Jego Ekscelencja Abp Sławoj Leszek Głódź. 

Gdański Park Naukowo-Technologiczny to rozwinięcie oferty inwestycyjnej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w kierunku ułatwienia i upowszechniania dostępu do wiedzy i najnowocześniejszych badań, miejsce przenikania się nauki, innowacyjnej gospodarki i szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Park Naukowo-Technologiczny stanowi jeden z istotnych elementów wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego (RIS-P), jest wspólnym przedsięwzięciem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o., samorządu Województwa Pomorskiego, Miasta Gdańska oraz Politechniki Gdańskiej.

Hilary Koprowski - urodzony w Polsce w 1916 roku wybitny wirusolog i immunolog, doktor medycyny, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Thomasa Jeffersona jest odkrywcą pierwszej szczepionki przeciwko wirusowi polio, wywołującemu chorobę Heinego - Medina. Wieloletni dyrektor Instytutu Wistara w Filadelfii pełni obecnie funkcję dyrektora Instytutu Biotechnologii i Zaawansowanej Medycyny Molekularnej oraz Centrum Neurowirusologii
na Uniwersytecie Thomasa Jeffersona w Filadelfii. Jest członkiem wielu znanych Fundacji
i Instytucji.
W Polsce został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, jest doktorem honoris causa m. in. Akademii Medycznej w Poznaniu i Warszawie, kawalerem Orderu Uśmiechu oraz Honorowym Obywatelem Miasta Stołecznego Warszawy
i Celestynowa.
W 1939 roku ukończył studia medyczne uzyskując dyplom na Uniwersytecie Warszawskim. Jest również absolwentem Konserwatorium Warszawskiego i Muzycznego Konserwatorium Św. Cecylii w Rzymie, opublikował ponad 880 prac naukowych, jest ponadto autorem utworów muzycznych.
W 1959 roku Profesor zorganizował akcję nieodpłatnego przekazania Polsce 9 milionów dawek szczepionki przeciw chorobie Heine - Medina, dzięki czemu liczba zachorowań zmniejszyła się z ponad tysiąca w 1959 roku do 30 w 1963 roku. Dzisiaj, Zachodnia Półkula została uznana za wolną od tej choroby. Umożliwiły to pionierskie badania Hilarego Koprowskiego.
Profesor Koprowski rozpoczął pracę w Instytucie Wistar w 1957 roku i pracował jako jego dyrektor przez 35 lat. Długoletnie prace Profesora Koprowskiego nad wścieklizną doprowadziły do wynalezienia nowego rodzaju szczepionki skutecznej w przypadku stosowania zarówno u ludzi jak i u zwierząt. Jego badania utorowały drogę do odkrycia przeciwciał monoklonalnych, które są skutecznie stosowane do wykrywania antygenów nowotworowych i immunoterapii nowotworowej.
Profesor Hilary Koprowski jest również założycielem Fundacji im. Koprowskich, mającej na celu wspomaganie nauki polskiej w zakresie badań podstawowych, biologicznych
i medycznych. Fundacja powstała w 1989 roku. Obecnie jej głównym celem jest utworzenie w Polsce Centrum Biotechnologii Roślin (CBR), gdzie możliwe byłoby prowadzenie badań nad wytworzeniem nowych technologii do produkcji biopreparatów, takich jak szczepionki przeciwko niebezpiecznym chorobom (np. przeciwko ptasiej grypie czy ospie) oraz terapeutycznych przeciwciał, mających coraz powszechniejsze zastosowanie w terapii nowotworów.

 

Biuro Prasowe

Edyta Tombarkiewicz