Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Uchwała Nr 2/2008 Komisji Konkursowej z dnia 24.01.2008 r.

A
A


w sprawie przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań Miasta Gdańska w 2008 roku, przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku. Zadania określa uchwała
Nr XII/298/07  Rady Miasta Gdańska z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2008”.

Działając na mocy załącznika Nr 2 pkt. 5  do zarządzenia Nr 1481/07 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miasta Gdańska w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem promocji sportu, przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działających
w celu osiągnięcia zysku ujęte w „ Programie współpracy Miasta Gdańska
z organizacjami pozarządowymi  na rok 2008”, Komisja Konkursowa podjęła jednogłośnie uchwałę Nr 2 o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu 
do dnia 30 stycznia 2008 roku.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej
Andrzej Trojanowski

Gdańsk 24.01.2008 r.