PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Szkolenia dla sprzedawców alkoholu - kampania ?MŁODOŚĆ BEZ PROCENTÓW? 2008

Szkolenia dla sprzedawców alkoholu - kampania ?MŁODOŚĆ BEZ PROCENTÓW? 2008
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zapraszamy Państwa do aktywnego włączenia się w prowadzoną przez Miasto Gdańsk kampanię społeczną ?Młodość bez procentów?. Zwracamy się do Państwa licząc na Waszą odpowiedzialność i chęć przeciwdziałania negatywnym zjawiskom jakim są sytuacje picia alkoholu przez młodych niepełnoletnich ludzi.

Proponujemy Państwu szkolenia dla właścicieli i personelu punktów sprzedaży alkoholu. Szkolenia są opłacane z funduszy Miasta, trwają zaledwie trzy godziny i podczas których będzie można uzyskać wszelkie informacje na temat przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu, które Państwa obowiązują, zapoznać się z systemem kontroli ich przestrzegania, wyjaśnić z przedstawicielem Policji wątpliwości i nieporozumienia z tym związane. Jedna część szkolenia, prowadzona przez psychologa, poświecona jest omówieniu kwestii związanych z profilaktyką uzależnień, osobowością sprzedawcy oraz rozwinięciu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zakupu alkoholu przez agresywnego młodego klienta.
Nawet jeżeli Państwa sklep lub lokal gastronomiczny brał udział w takim szkoleniu
w ubiegłych latach, zapraszamy nowo zatrudnionych pracowników. Corocznie pojawiają się również nowe problemy, które warto wyjaśnić, przypomnieć sobie obowiązujące przepisy oraz podnieść umiejętności w kontaktach z młodym klientem.
Wierzymy, że poprzez udział w naszych szkoleniach  Państwa zaangażowanie pozwoli bardziej efektywnie przeciwdziałać patologii społecznej jaką niewątpliwie jest picie alkoholu przez młodych niepełnoletnich ludzi.

Szkolenia będą odbywały się w sali konferencyjnej Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu przy ul. Dyrekcyjnej 5 w Gdańsku w terminach:

wrzesień
18.09 czwartek              9.30-12.30   
23.09 wtorek                13.30-16.30
25.09 czwartek             13.30-16.30

październik
2.10 czwartek             13.30-16.30
7.10 wtorek                   9.30-12.30
16.10 czwartek             13.30-16.30
30.10 czwartek             13.30-16.30

Zgłoszenia pracowników na szkolenie mogą Państwo dokonać telefonicznie w sekretariacie GCPU pod numerem 0-58/ 320-02-56 w godz. 9.00-15.30. Szczegółowych informacji udziela
p.Anna Baranowska  a.baranowska@gcpu.pl oraz  tel  0-58/ 320-02-56 w.34 (wt, śr, czw).