PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Stypendium ?Stadtschreiber ohne Grenzen? Stadtschreiber DANZIG/GDAŃSK 2009 ? stanowisko ?pisarza miejskiego?

Stypendium ?Stadtschreiber ohne Grenzen? Stadtschreiber DANZIG/GDAŃSK 2009 ? stanowisko ?pisarza miejskiego?
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Miasto Gdańsk wraz z Niemieckim Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej Kulturforum ogłasza stypendium ?Stadtschreiber ohne Grenzen? Stadtschreiber DANZIG/GDAŃSK 2009 ? stanowisko ?pisarza miejskiego?.
Stypendium ma na celu popularyzację wspólnego dziedzictwa kultury Niemców i ich sąsiadów tych regionów Europy Środkowej i Wschodniej, w których niegdyś mieszkali Niemcy, a jednocześnie wspiera wyjątkowe zaangażowanie ukierunkowane na wzajemne zrozumienie i międzykulturowy dialog.
Celem stypendium jest stworzenie pracy literackiej bądź publicystycznej na temat wspólnej kultury i historii oraz upowszechnienie jej jak najszerszym kręgom odbiorców.
Stypendysta/ stypendystka powinien uczestniczyć w kulturalnym życiu miasta i uwzględnić
w swojej pracy literackiej bądź publicystycznej tematy wspólnej kultury i historii.
Stypendium trwa pięć miesięcy. Kulturforum przekazuje stypendyście/ stypendystce miesięczne stypendium w wysokości 1.500 Euro oraz ponosi konieczne koszty podróży.
Miasto Gdańsk stawia do dyspozycji stypendysty/ stypendystki bezpłatne zakwaterowanie
w Gdańsku oraz  umożliwia stypendyście/stypendystce aktywny udział w kulturalnym życiu miasta.