Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

oferta w trybie pozakonkursowym Stowarzyszenie na Rzecz Ratownictwa Adiutare

A
A

W dniu  8 sierpnia  2019 r. do Wydziału Rozwoju  Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku wpłynęła oferta Stowarzyszenia na Rzecz Ratownictwa „ADIUTARE" o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym, na realizację zadania  „Zwiększenie bezpieczeństwa z zakresu pierwszej pomocy podczas transportu osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. 2019 poz.37) , zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 20 sierpnia 2019 r. pisemnie na adres: Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miejski w Gdańsku, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres: anna.stefanska@gdansk.gda.pl.

Załączniki do oferty do wglądu znajdują się w siedzibie Wydziału Rozwoju  Społecznego, ul.Kartuska 5, II piętro, pokój 205 – Inspektor Anna Stefańska.

Do pobrania:

oferta Stowarzyszenie na Rzecz Ratownictwa Adiutare (76.55 KB)