PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Sprzątanie po psach w Gdańsku

Sprzątanie po psach w Gdańsku
Sprzątanie po psach w Gdańsku
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Informujemy, że Miasto Gdańsk zakupiło 450 000 torebek do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta. Bezpłatne torebki są do dyspozycji w niżej wymienionych 80 administracjach mieszkań komunalnych (BOM-y), spółdzielniach mieszkaniowych, gabinetach weterynaryjnych i radach osiedli.

Dzięki uprzejmości i bezinteresowności Gdańskiego Stowarzyszenia Kioskarzy torebki dostępne są również w 81 punktach sprzedaży prasy w Gdańsku.
Po uprzątnięciu nieczystości, torebkę wraz z zawartością można wyrzucić do ulicznego kosza na śmieci.

Jeszcze w tym roku Miasto ponownie zakupi ok. 500 000 torebek do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta.

Akcja ma charakter edukacyjno-promocyjny i tymczasowy.

Obowiązek natychmiastowego usuwania przez opiekunów zwierząt, zanieczyszczeń spowodowanych przez ich zwierzęta zawarty jest w Uchwale Nr XX/503/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gdańska, (tekst jednolity Dz. Urz. woj. pomorskiego Nr 58, poz. 1013 z dnia 22 kwietnia 2010r.).
Właścicielowi zwierzęcia, który nie wywiązuje się z tego obowiązku, strażnik miejski może wystawić mandat karny w wysokości do 500 złotych.

Zobacz: Spis - bezpłatne torebki (120.09 KB)