PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Sprawy związane z zarządzaniem ruchem na drogach publicznych należą do ZDiZ

Sprawy związane z zarządzaniem ruchem na drogach publicznych należą do ZDiZ
Sprawy związane z zarządzaniem ruchem na drogach publicznych należą do ZDiZ
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Nr XXXII/900/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku - jednostka budżetowa, od dnia 1 kwietnia 2009 r. sprawy związane z zarządzaniem ruchem na drogach publicznych należą do kompetencji tej jednostki. Wnioski dotyczące uzgodnienia projektów organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego (oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i sygnalizacji świetlnej) należy kierować bezpośrednio do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku ul. Partyzantów 36 80-254 Gdańsk.