PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Spotkanie konsorcjum i warsztaty dotyczące poprawy bezpieczeństwa na drogach, w środkach komunikacji miejskiej i na przystankach w ramach projektu MIMOSA CIVITAS PLUS

Spotkanie konsorcjum i warsztaty dotyczące poprawy bezpieczeństwa na drogach, w środkach komunikacji miejskiej i na przystankach w ramach projektu MIMOSA CIVITAS PLUS
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Spotkanie konsorcjum oraz warsztaty dot. poprawy bezpieczeństwa na drogach, w środkach komunikacji miejskiej i na przystankach, przygotowywane przez Miasto Gdańsk w ramach projektu MIMOSA CIVITAS PLUS (?Wprowadzenie innowacji do działań na rzecz mobilności i zrównoważonego rozwoju").

civitas
eu
Miasto Gdańsk jest jednym z partnerów projektu MIMOSA (Making Innovation for MObility Sustainable Actions) obok miast Bolonia (Włochy) - lidera projektu, Utrecht (Holandia), Tallin (Estonia) i Funchal (Portugalia). Projekt MIMOSA koncentruje się na działaniach innowacyjnych (miękkich) związanych m.in. z rozwojem zrównoważonego transportu, poprawą bezpieczeństwa na drogach oraz w środkach transportu publicznego, promowaniem transportu alternatywnego, skuteczniejszym wykorzystaniu energii w transporcie zbiorowym.  

W dniach 2 - 5 czerwca 2009 r. w Gdańsku odbędzie się spotkanie Konsorcjum Zarządzającego projektem MIMOSA oraz warsztaty, których tematem przewodnim będzie bezpieczeństwo na drogach i w środkach komunikacji miejskiej.

W trakcie warsztatów przewidziana jest m.in. dyskusja i wymiana doświadczeń zagranicznych uczestników projektu oraz zaproszonych przedstawicieli policji, straży miejskiej, ZTM, ZKM, gdańskich uczelni i UM w Gdańsku nt. możliwości poprawy bezpieczeństwa w środkach komunikacji miejskiej, na przystankach, wokół szkół, na drodze dzieci i młodzieży do szkoły.
Ponadto podczas warsztatów podejmowany będzie temat wandalizmu i jego wpływu na poczucie bezpieczeństwa na przystankach i w środkach komunikacji miejskiej, oraz kwestia podnoszenia świadomości bezpieczeństwa nad drogach - wśród kierowców i innych użytkowników dróg. 

Projekt MIMOSA otrzymał dofinansowanie z Komisji Europejskiej w ramach 7 Programu Ramowego UE. Budżet dla Miasta Gdańska w ww. projekcie wynosi 1 887 747 EUR
(z tego 1 260 247 EUR stanowi dofinansowanie z UE, a kwota 627 500 EUR to wkład Miasta Gdańska).

Zadania zaplanowane do realizacji w ramach projektu MIMOSA CIVITAS PLUS obejmują przedsięwzięcia związane z:

 • kampaniami informacyjnymi i promującymi transport tramwajowy (szczególnie
  w związku z planowanymi i powstającymi nowymi połączeniami);
 • poprawą bezpieczeństwa i zapobieganiem aktom wandalizmu w środkach komunikacji publicznej poprzez monitoring na przystankach tramwajach i autobusach;
 • poprawą infrastruktury i bezpieczeństwa w obrębie ścieżek rowerowych
  na wytypowanym odcinku, poprzez wyposażenie ich w małą infrastrukturę (oświetlenie, stojaki rowerowe, toalety itp.);
 • kampaniami informacyjnymi i promocyjnymi na rzecz popularyzacji nowych udogodnień w obrębie ścieżek rowerowych w Gdańsku;
 • działaniami edukacyjnymi dla dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu ulicznym i wokół szkół;
 • przeniesieniem uwagi rowerzystów z prędkości na aspekt bezpieczeństwa i wygody tworząc lokalne partnerstwo producentów rowerów (nowy rower Gdansk City Bike), producentów ubrań i akcesoriów, wzornictwa itp., które stworzą nowy, model cyklizmu miejskiego;
 • zbadaniem możliwości zastosowania bio-paliw;
 • kampaniami popularyzującymi ?Dzień bez samochodu" i  ?Mobility Week" poprzez: kampanie reklamowe wykorzystujące odpowiednie techniki zidentyfikowane
  w wyniku badań i testowania docelowych odbiorców; opracowanie zintegrowanego pakietu działań, obejmujących sieci zbiorowego transportu oraz Urzędu Miasta,
  w celu promowania świadomości na temat zrównoważonych opcji transportowych; pokazy pojazdów hybrydowych na etanol i czysty olej roślinny; konkursy zachęcające do jazdy na rowerze i spacerów oraz inne działania wynikające z wymiany doświadczeń z partnerami.