PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Spotkanie informacyjne w sprawie węzła Szadółki

Spotkanie informacyjne w sprawie węzła Szadółki
Spotkanie informacyjne w sprawie węzła Szadółki
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku oraz Tebodin Poland Sp. z o.o. zapraszają mieszkańców Gdańska na spotkanie informacyjne dotyczące ?Koncepcji programowej wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy węzła ?Szadółki? na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S6 (Obwodnicy Trójmiasta) z ulicą Jabłoniową w Gdańsku?.

Spotkanie odbędzie się 7 marca 2011 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 w Gdańsku.


Szczegółowe informacje projektanta Tebodin Poland Sp. z o.o.:
www.tebodin.com/countries/Poland/news/Pages/W%C4%99ze%C5%82Szad%C3%B3%C5%82ki.aspx

1. Wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia można przesyłać w formie pisemnej w terminie do 14 marca 2011 r. do Tebodin Poland Sp. z o.o., bądź drogą elektroniczną na adres: info.gdansk@tebodin.pl z dopiskiem ?Spotkania informacyjne?.

2. Przesłane, podpisane i zaopatrzone w imię i nazwisko oraz adres uwagi, wnioski i zastrzeżenia zostaną przeanalizowane i w uzasadnionych przypadkach, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, zostaną uwzględnione.

Piotr Kowalczuk / Referat Komunikacji Społecznej
Michał Piotrowski / Biuro Prasowe