Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Ruszyła kampania „Młodość bez procentów 2008”

A
A


Ruszyła kampania „Młodość bez procentów 2008”
Ruszyła kampania „Młodość bez procentów 2008”
W Gdańsku szkoli się sprzedawców alkoholu i właścicieli lokali gastronomicznych zajmujących się podawaniem i sprzedażą alkoholu w zakresie znajomości i przestrzegania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Kontrole dokonywane na terenie Polski, również w Gdańsku, wykazują, że pomimo licznych apeli i prowadzonych akcji, ponad 60% sprzedawców nie sprawdza wieku młodego klienta dokonującego zakupu alkoholu. Stąd ciągle aktualne jest przypominanie sprzedawcom o obowiązku sprawdzania wieku młodo wyglądającego klienta przy sprzedaży alkoholu.

W ramach kampanii „Młodość bez procentów” prowadzonej przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu organizowane są szkolenia dla właścicieli i sprzedawców placówek handlowych prowadzących sprzedaż alkoholu. W trakcie szkoleń uczestnicy zapoznają się z przepisami ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi". Wyjaśniane są niezrozumiałe terminy i niejasne sformułowania zawarte w tekście ustawy. Przedstawiane są zasady przestrzegania przepisów ustawy oraz kontroli prowadzonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji.
Jedna część szkolenia, prowadzona przez psychologa, poświęcona jest omówieniu kwestii związanych z profilaktyką uzależnień, osobowością sprzedawcy oraz rozwinięciu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zakupu alkoholu przez agresywnego młodego klienta.

Kampania „Młodość bez procentów” pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska jest profilaktyczną kampanią informacyjno - edukacyjną prowadzoną przez Miasto Gdańsk we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendą Miejską Policji oraz Strażą Miejską . Patronat medialny nad kampanią przyjęły Radio Gdańsk i Dziennik Bałtycki. Materiały kampanii obejmują broszurkę informacyjną, ulotki "Do świadków ryzykownych sytuacji", "Do rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży", plakat "Alkohol nie dla dzieciaków" z Agnieszką Rylik oraz naklejki z logo „Młodość bez procentów”.

Szkolenia sprzedawców finansowane są przez Miasto Gdańsk z funduszy przewidzianych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych. Prowadzone będą w siedzibie Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu przy ul.Dyrekcyjnej 5 w Gdańsku w następujących terminach:

kwiecień:

  • 08.04 (wtorek) w godz. 9.00-12.00, 10.04 (czwartek) w godz. 15.00-18.00,
  • 15.04 (wtorek) w godz. 9.00-12.00, 17.04 (czwartek) w godz. 15.00-18.00,
  • 22.04 (wtorek) w godz. 13.30-16.30, 23.04 (środa) w godz. 9.00-12.00,
  • 24.04 (czwartek) w godz. 15.00-18.00

maj:

  • 20.05 (wtorek)w godz. 13.30-16.30, 27.05 (wtorek) wgodz.13.30-16.30

Zgłoszenia przyjmowane są pod telefonem 0-58/ 320-02-56 w godz. 9.00-15.30.