PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018 (częściowe)

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018 (częściowe)
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Do pobrania:
.
Uwaga!
Oferentom przysługuje możliwość odwołania się do Prezydenta Miasta Gdańska od rozstrzygnięcia konkursu. Szczegółowy sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu opisany jest w Rozdziale XVII Ogłoszenia konkursowego, dostępnego na stronie: kliknij.
Joanna BuchholcUrząd Miejski w GdańskuWydział Rozwoju Społecznego
Joanna Buchholc - najnowsze