Rozpoczęcie procedury składania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego za rok 2020
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Rozpoczęcie procedury składania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego za rok 2020

Rozpoczęcie procedury składania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego za rok 2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska Nr 124/20

z dnia 5 lutego 2020 r.

zawiadamia o rozpoczęciu procedury składania wniosków o przyznanie

Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego oraz wyróżnień dla:

 • Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku,
 • Gdańskiego Darczyńcy Roku,
 • Gdańskiego Społecznika Roku.
 1. Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku”, przyznawana jest organizacji pozarządowej, która:
  1. ma w Gdańsku swoją siedzibę lub
  2. działa na terenie Gdańska,
  3. w sposób widoczny przyczyniła się do rozwoju sektora organizacji pozarządowych w Gdańsku i jej działalność służy interesom Miasta oraz jego mieszkańców.
 2. Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańskiego Darczyńcy Roku” przyznawana jest osobie fizycznej, która z własnych środków, w tym także z dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej, udziela pomocy i wsparcia finansowo-rzeczowego mieszkańcom Gdańska lub organizacjom pozarządowym działającym na rzecz mieszkańców Gdańska.
 3. Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańskiego Społecznika Roku” przyznawana jest osobie fizycznej, która:
  1. zaangażowana jest w działalność społeczną na rzecz mieszkańców Miasta Gdańska
  2. przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
 4. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, dopuszcza się przyznanie Nagrody w kategorii „Gdańskiego Społecznika Roku” dwóm osobom.
 5. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody i wyróżnienia im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańska Organizacja Pozarządowa” mogą wystąpić instytucje, organizacje pozarządowe, mieszkańcy i mieszkanki Gdańska.
 6. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody im. Lecha Bądkowskiego w pozostałych kategoriach mogą wystąpić instytucje, organizacje pozarządowe, mieszkańcy i mieszkanki Gdańska – min. 10 osób.
 7. Wnioski o przyznanie Nagrody w poszczególnych kategoriach należy składać drogą elektroniczną na adres: zuzanna.cichon@gdansk.gda.pl (wyłącznie wypełniony wniosek, zapisany w pliku otwartym, edytowalnym) oraz w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem „Nagroda im. L. Bądkowskiego w kategorii: Gdańska Organizacja Pozarządowa Roku / Gdański Darczyńca Roku / Gdański Społecznik Roku” - Wydział Rozwoju Społecznego w Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12, lub przesłać pocztą na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 lipca 2021 roku do godz. 15:00 (edytowalną wersję elektroniczną należy przesłać na wskazany wyżej adres mailowy również do dnia 30 lipca 2021 roku, do godz. 15:00). W przypadku przesłania wniosków drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.
 8. Wnioski złożone i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 9. Formularze wniosków należy pobrać z załącznika do niniejszego ogłoszenia
 10. Nagrody i wyróżnienia w kategoriach, nie mogą ponownie otrzymać Ci laureaci, którzy otrzymali Nagrodę w ciągu ostatnich 5 lat oraz wyróżnienie w ciągu ostatnich 2 lat. -> Lista dotychczasowych laureatów

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych Wydziału Rozwoju Społecznego pod nr. tel.: 58 32368 67 lub zuzanna.cichon@gdansk.gda.pl

z up. Prezydenta Miasta Gdańska

Monika Chabior

Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska

 

Pliki do pobrania:

Zarzadzenie _124_20_w_sprawie_ustanowienia_Nagrody_im-Lecha_Badkowskiego_ wraz z Regulaminem (942.48 KB)

WNIOSEK NOMINACYJNY w kategorii Nagroda dla Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku 2020 (202.28 KB)

WNIOSEK NOMINACYJNY w kategorii Nagroda dla Gdańskiego Społecznika Roku 2020 (205.2 KB)

WNIOSEK NOMINACYJNY w kategorii Nagroda dla Gdańskiego Darczyńcy Roku 2020 (205.1 KB)