PORTAL MIASTA GDAŃSKA

"Rok Bezpiecznej Szkoły"

"Rok Bezpiecznej Szkoły"
"Rok Bezpiecznej Szkoły"
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Mając na uwadze szeroko pojęte bezpieczeństwo dzieci i młodzieży gdańskie placówki wychowania pozaszkolnego: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Gdańsku, Pałac Młodzieży oraz Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej podjęły wspólnnie inicjatywę na rzecz bezpieczeństwa uczniów. Działania skierowane sa zarówno do dzieci i młodzieży gdańskich szkół jak również do uczniów z poza naszej gminy.

Więcej informacji na:
http://www.ssm.gda.pl/index.php/pl/rok-bezpiecznej-szkoly.html
http://www.gokf.gda.pl/projekty,79,1182.html
http://www.palacmlo.internetdsl.pl/