Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Realizacja II etapu zagospodarowania Jaru Wilanowskiego zakończona

A
A

Realizacja II etapu zagospodarowania Jaru Wilanowskiego zakończona

Zakończyły się prace drugiego etapu zagospodarowania zespołu parkowo – rekreacyjnego Jar Wilanowska.

Zakres robót obejmował:  budowę tunelu łączącego część wschodnią i zachodnią Jaru, wykonanie alejek parkowych wraz z oświetleniem, wykonanie nowych elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, altany), placów zabaw dla dzieci (plac zabaw lokomotywa, sprawnościowy plac zabaw, linowy plac zabaw), budowę dwóch nowych placów sąsiedzkich, a także prace związane z zielenią. Założono 13.200 m2 terenów zielonych (trawniki i łąki kwietne). Zasadzono 312 szt. drzew i 270 szt. krzewów. Ustawiono domki dla owadów, budki lęgowe i karmniki dla ptaków.

 

Koszt robót wyniósł  6.037.570 zł.

Na sfinansowanie zadania Miasto uzyskało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 230 tys. zł.  

http://www.wfos.gdansk.pl/

Alicja Parafiniuk (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Programów Rozwojowych
Referat Inwestycji Kubaturowych