PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę stojaków przeznaczonych do sprzedaży okularów przeciwsłonecznych i widokówek w określonych lokalizacjach na terenie miasta Gdańska na sezon letni 2009

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę stojaków przeznaczonych do sprzedaży okularów przeciwsłonecznych i widokówek w określonych lokalizacjach na terenie miasta Gdańska na sezon letni 2009
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę stojaków przeznaczonych do sprzedaży okularów przeciwsłonecznych i widokówek w określonych lokalizacjach na terenie miasta Gdańska na sezon letni 2009
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

PREZYDENT  MIASTA  GDAŃSKA

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę stojaków przeznaczonych do sprzedaży okularów przeciwsłonecznych i widokówek w określonych lokalizacjach na terenie  miasta Gdańska na sezon letni 2009.

Formularze zgłoszeniowe w zamkniętych kopertach z napisem:

?Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę stojaków przeznaczonych do sprzedaży okularów przeciwsłonecznych i widokówek w określonych lokalizacjach na terenie miasta Gdańska?

należy składać w Urzędzie Miejskim w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12, Zespół Obsługi Mieszkańców, stanowiska nr 14-17, w terminie do dnia 15.05.2009 r. do godziny 1700.
W przypadku składania formularzy za pomocą poczty liczy się data  wpływu do kancelarii Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Regulamin przetargu, formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dotyczące wydzierżawienia stojaków do sprzedaży okularów przeciwsłonecznych   i widokówek w określonych lokalizacjach można uzyskać w Referacie Handlu Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12, pokój nr 218, 220, tel. 058 32-36-218/220.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 18.05.2009 r.  o godz. 1100, w budynku Biura Miasta Gdańska, ul. Wały Jagiellońskie 1, sala  nr 003.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.