Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody Dolina Radości

A
A


Dnia 19 grudnia 2007 r. w siedzibie Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. nastąpiło podpisanie umowy na Kontrakt Nr 6.1, Część III - „Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody Dolina Radości”.
Umowę z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną podpisała firma SEEN Technologie Sp. z o. o., wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.
Kontrakt Nr 6.1 wchodzi w skład Gdańskiego projektu wodno-ściekowego współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. jest beneficjentem środków z Unii Europejskiej przeznaczonych na poprawę systemu gospodarki wodno-ściekowej w Gdańsku i realizuje Gdański projekt wodno-ściekowy.

Zakres umowy obejmuje zarówno zaprojektowanie, jak i wykonanie przebudowy ujęcia oraz stacji uzdatniania wody o docelowej wydajności 420 m3/h. Pierwszym etapem modernizacji będzie likwidacja starych wyeksploatowanych studni głębinowych na ujęciu wody i wykonanie nowych otworów studziennych. W ramach przebudowy istniejącego obiektu stacji uzdatniania wody ulegnie zmianie proces uzdatniania wody, składający się z systemu napowietrzania, systemu filtracji i dezynfekcji.

Ujęcie wody Dolina Radości istnieje już od 1911 roku. Położone jest na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, chętnie odwiedzanego przez mieszkańców Gdańska i turystów.

Efektem finalnym realizacji wymienionej inwestycji będzie poprawa jakości wody pitnej w sieci wodociągowej w dzielnicy Oliwa.

Wartość kontraktu – 6.087.739 EURO z VAT
Planowany termin zakończenia realizacji – 30.06.2010 r.

Gdański projekt wodno-ściekowy przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

Szczegółowych informacji o Projekcie udziela:
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
Jednostka Realizująca Projekt
ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk
tel. 058 326 67 00, fax. 058 326 67 01
mail: jrp@giwk.pl