PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Projekt zmian granic jednostek pomocniczych Miasta Gdańska

Projekt zmian granic jednostek pomocniczych Miasta Gdańska
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Rada Miasta Gdańska 26 sierpnia br. podjęła uchwałę Nr LI/1460/10 w sprawie projektu zmiany uchwały Nr XLIX/348/92 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 lipca 1992 roku w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych Miasta Gdańska w postaci dzielnic/osiedli.

Uchwała
Mapa-projekt zmian granic (4.28 MB)

Treść uchwały podlega konsultacji z mieszkańcami do dnia 14 października br. Wnioski do uchwały proszę kierować do Przewodniczącego Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska, ul. Wały Jagiellońskie 1, pok. Nr 104.