PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Program profilaktyczny pt: ?Wyszczepianie przeciw grypie osób po 60 roku życia?

Program profilaktyczny pt: ?Wyszczepianie przeciw grypie osób po 60 roku życia?
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Jest to Program profilaktyczny skierowany do osób starszych, mieszkańców Gdańska, którzy ukończyli w roku szczepienia 60 lat. Program realizowany jest od 2006 roku. Realizacja programu rozpoczyna się każdego roku od 1 września.
Prowadzona w ten sposób profilaktyka ma na celu zminimalizowanie negatywnych skutków chorób zakaźnych tj. powikłań pogrypowych, powodujących ograniczenie samodzielności z uwagi na długotrwale pogorszony stan zdrowia, szczególnie u seniorów.
Szczepienie przeciw grypie jest wpisane na listę w aktualnym Programie Szczepień Ochronnych  jako szczepienie zalecane. Daje to prawną możliwość finansowania szczepienia z budżetu Miasta lecz nie nakłada obowiązku na obywateli w zakresie poddania się jemu. Ciężar kosztów realizacji tego programu ponosi wyłącznie Miasto, które nie otrzymuje żadnych środków od Ministerstwa Zdrowia.
W kolejnych latach zarezerwowano w budżecie Miasta  na realizację zadania następujące środki:

  • 2006 rok ? 110.000 zł;
  • 2007 rok ? 170.000 zł;
  • 2008 rok ? 170.000 zł;

Do końca 2008 roku zostaną wyszczepione 11.642 osoby po sześćdziesiątym roku życia, za łączną kwotę 450.000 zł.
Zakłady Opieki Zdrowotnej (przychodnie), które chcą włączyć się w realizację programu biorą udział w otwartym konkursie ofert ogłaszanym w lutym przez Urząd Miejski, składając wnioski konkursowe rozpatrywane przez powołaną Zarządzeniem Prezydenta, Komisję konkursową. Z podmiotami, które wygrały konkurs, podpisywana jest umowa określająca ściśle ilość przyznanych pieniędzy na zakup określonej ilości szczepionek.  Umowa nie określa sposobu realizacji zadania, np. sposobu naboru pacjentów.
W roku bieżącym podpisano z realizatorami umowy trzyletnie, co gwarantuje realizację zadania oraz odpowiednie środki finansowe do 2010 roku włącznie.
Informacje na temat 28 placówek biorących udział w programie dostępne są na oficjalnej stronie Miasta pod adresem: www.gdansk.pl/ Nasze miasto/ Zdrowie i pomoc społeczna/ Promocja i profilaktyka zdrowia/ promocja zdrowia i przeciwdziałanie wybranym chorobom społecznym/ Programy profilaktyczne dla mieszkańców Gdańska.