PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Program Ochrony Środowiska dla Gdańska ? zgłoś swoje propozycje

Program Ochrony Środowiska dla Gdańska ? zgłoś swoje propozycje
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Wydział Środowiska informuje, iż przystąpił do opracowania:

  • Programu Ochrony Środowiska dla Gdańska na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015,
  • Planu gospodarki odpadami 2010,
  • Programu ochrony przed hałasem.

Podstawa prawna: art. 14 ust.2, 17 ust.1 i 119, ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. nr 129 z 2006 r. , poz.902, ze zmianami); art. 14 i 15 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) oraz w rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U. Nr 66, poz. 620), zmienione rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006r. (Dz.U. Nr 46, poz. 333).

Zapraszamy Mieszkańców Gdańska do współpracy celem:

  1. identyfikacji problemów z zakresu: ochrony powietrza i klimatu, emisji hałasu do środowiska, ochrony obszarów i obiektów przyrodniczych, rozwoju terenów zielonych,  gospodarki odpadami, edukacji ekologicznej, zrównoważonego rozwoju
  2. wskazania celów i priorytetów ekologicznych związanych z w/w zagadnieniami najistotniejszych dla naszego miasta.

Oczekujemy na uwagi, postulaty i propozycje mieszkańców Gdańska.
Korespondencję, w terminie do 15.09.2008 r., prosimy kierować na adres:

Urząd Miejski w Gdańsku ? Wydział Środowiska,
80-803 Gdańsk ul. Nowe Ogrody 8/12

lub mailem na adres rwpe@gdansk.gda.pl ? w obydwu przypadkach z dopiskiem ?uwagi POŚ?

Kierownik Referatu Polityki Ekologicznej
Dagmara Nagórka - Kmiecik
04.07.2008r.