PORTAL MIASTA GDAŃSKA

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na 2008 rok, na zadania w zakresie działalności wspomagającej techniczne, szkoleniowo i informacyjne organizacje pozarządowe w celu realizacji zadań publicznych.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na 2008 rok, na zadania w zakresie działalności wspomagającej techniczne, szkoleniowo i informacyjne organizacje pozarządowe w celu realizacji zadań publicznych.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Podstawa prawna: Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska  Nr 1221/08 z dnia 31 lipca  2008  roku

L.P.

Nazwa Organizacji

Tytuł Projektu

Kwota przyznana

1.

Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych

Gdańska Sieć Partnerstw Lokalnych -wsparciem koalicji lokalnych

10 000

2.

Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych

Udział i prezentacja pomorskich org. pozarządowych  w V Forum Inicjatyw Organizacji Pozarządowych

5 000

3.

Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW- Polska

Koalicja Gdańska dla lepszego życia

8 000

 

 

 

23 000