PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA ogłasza konkurs na prowadzenie okrężnej działalności handlowej w wyznaczonych lokalizacjach na terenie miasta Gdańska na sezon letni 2008

A
A


Oferty w zamkniętych kopertach z napisem:
„Konkurs ofert na lokalizacje handlowe   -   sezon letni 2008”
należy składać w Urzędzie Miejskim w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12, Zespół Obsługi Mieszkańców, stanowiska nr 14-17, w terminie do dnia 05 maja 2008 r. do godziny 1700.
W przypadku składania ofert za pomocą poczty liczy się data  wpływu do kancelarii Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Regulamin  konkursu, druk oferty oraz szczegółowe informacje dotyczące wyznaczonych lokalizacji można uzyskać w Referacie Handlu Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego  w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12, pokój nr 218, 220, tel. 058 32-36-218/220.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 maja 2008 r. o godz. 900, w budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, sala            nr AP1.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.