Postanowienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 14.03.2022r. o wszczęciu postępowania adm. w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego alei lipowej biegnącej wzdłuż ul.Opackiej w Gdańsku
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Postanowienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 14.03.2022r. o wszczęciu postępowania adm. w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego alei lipowej biegnącej wzdłuż ul.Opackiej w Gdańsku

Postanowienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 14.03.2022r. o wszczęciu postępowania adm. w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego alei lipowej biegnącej wzdłuż ul.Opackiej w Gdańsku
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Postanowienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 14.03.2022r. -skan. (1002.5 KB)