Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Otwarcie ofert na opracowanie dokumentacji technicznej budowy Trasy Sucharskiego

A
A

 

Informacja o przetargu nieograniczonym na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: ?Projekt poprawy dostępu drogowego do Portu Gdańsk - Budowa Trasy Sucharskiego?

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej (projekty budowlane i wykonawcze), kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym, materiałów do uzyskania decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi (w tym pozwolenia na budowę) oraz opracowań geodezyjnych, geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla zadania.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 2007 - 12 - 28 o godz. 10:00 w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Złożone oferty:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena oferty brutto

 

1.

Konsorcjum firm:

  • ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. ? Lider,
  • Schüßler ? Plan Ingenieurgesellschaft mbH,
  • MP ? MOSTY sp. z o.o.

 

23.116.889,40 zł

 

2

Konsorcjum firm:

  • Europrojekt Gdańsk sp. z o.o. ? Lider
  • Schmidt Stumpf Frühauf Und Partner Ingenieurgesellschaft mbH

 

36.356.000, 00 zł

 

3.

Konsorcjum firm:

  • Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. ? Lider
  • DHV POLSKA Sp. z o.o.
  • RAMBOLL DANMARK A/S

 

41.663.000,00 zł

Trwają prace Komisji przetargowej nad sprawdzaniem poprawności złożonych ofert. Przewidywany termin zawarcia umowy z wyłonionym wykonawcą ? styczeń/luty 2008r.