PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Ostatni dzwonek ? złóż wniosek o przyznanie dotacji!

Ostatni dzwonek ? złóż wniosek o przyznanie dotacji!
Przypominamy, że w przyszłym tygodniu upływa termin składania wniosków o dotacje ze środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej Miasta Gdańska. Jest to dodatkowy nabór wniosków o przyznanie dotacji.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Przypominamy, że w przyszłym tygodniu upływa termin składania wniosków o dotacje ze środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej Miasta Gdańska. Jest to dodatkowy nabór wniosków o przyznanie dotacji.

Terminy składania wniosków o przyznanie dotacji:
10 lutego 2009 r. - wnioski dot. dotacji na zadania przygotowane do realizacji w roku 2009
15 lipca 2009 - wnioski dot. dotacji na zadana przygotowane do realizacji w roku 2010

Informujemy, że przez cały rok 2009 osoby fizyczne składać mogą wnioski dotyczące:
? modernizacji ogrzewania z opalanego paliwem stałym (węgiel, koks) na bardziej ekologiczne (Czerwona Linia Dotacyjna)
? demontażu materiałów azbestowych z obiektów budowlanych (Biała Linia Dotacyjna),
? podłączenia własnej nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej (Niebieska Linia Dotacyjna).

Wnioski o przyznanie dotacji należy składać na drukach stanowiących załączniki do regulaminu.
Druki wniosków dostępne są:
? w ZOM Nr 1 przy ul. Partyzantów 74, tel. 323-69-00,
? w ZOM Nr 2 przy ul. Milskiego 1, tel. 323-71-75,
? w ZOM Nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 8/12, tel. 323-60-64 do 67
? na stronie internetowej Miasta Gdańska www.gdansk.pl. (Strona główna: Na skróty: Zielony Gdańsk: Informacje Wydziału Środowiska: Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).
Podstawa prawna
Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/442/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia ?Regulaminu gospodarowania środkami gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Miasta Gdańska" istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie dotacji na realizację zadań określonych w art. 406 i 407 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami).
Zgodnie z Regulaminem środki funduszy przeznacza się na zadania realizowane w granicach administracyjnych gminy Miasta Gdańska przez Miasto i jego jednostki organizacyjne, przez inne osoby prawne, osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe.


Anna Dobrowolska / Biuro Prasowe