PORTAL MIASTA GDAŃSKA

OLIMPIADA WIEDZY O GDAŃSKU, Gdańsk ? jego historia, zabytki, kultura i współczesność

OLIMPIADA WIEDZY O GDAŃSKU, Gdańsk ? jego historia, zabytki, kultura i współczesność
OLIMPIADA WIEDZY O GDAŃSKU, Gdańsk ? jego historia, zabytki, kultura i współczesność
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Prezydent Miasta Gdańska, Uniwersytet Gdański wraz z Fundacją Gdańską i Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku zapraszają uczniów do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Gdańsku. Eliminacje szkolne już na początku nowego roku szkolnego!

Miasto o ponad tysiącletniej historii, hanzeatycki ośrodek połączony gospodarczymi więzami z całą Europą, emporium zwane dyamentem w koronie Rzeczypospolitej i stolica polskiej ?Solidarności? w pamiętnym Sierpniu 1980 roku, zasługuje na szczególną uwagę nie tylko swoich obywateli, nie tylko tych, którzy zwiążą z nim w przyszłości swój los, ale także ogółu mieszkańców Pomorza, Polski, a nawet - Europy. Celem przedsięwzięcia jest możliwie szerokie rozpropagowanie wiedzy o Gdańsku, wyjątkowej rangi ośrodku kulturalnym, naukowym i przemysłowym u ujścia Wisły, nad Bałtykiem.

Przedmiotem olimpiady będą szeroko pojęte dzieje Gdańska, ważne wydarzenia, postacie, zabytki i obiekty, przeszłość i teraźniejszość, historia i kulturowe dziedzictwo, słowem, to wszystko, co wiąże się z duchem i materią tego miejsca. Olimpiada Wiedzy o Gdańsku startuje w Roku Szkolnym 2009/2010, zatem w przestrzeni czasowej wypełnionej wspomnieniem ważnych dla miasta i Polski rocznic i wydarzeń i adresowana jest do wszystkich grup wiekowych, w tym przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej z obszaru Gdańska. W następnych latach olimpiada obejmie także województwo pomorskie, a docelowo - poprzez Internet ? stanie się przedsięwzięciem o skali wykraczającej poza granice kraju.

PRZEBIEG OLIMPIADY NA TERENIE GDAŃSKICH SZKÓŁ

Przewidywane są trzy edycje zawodów:

 • w szkołach podstawowych dla uczniów klas IV-VI,
 • w szkołach gimnazjalnych,
 • w szkołach ponadgimnazjalnych.

W olimpiadach szczebla gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas.

Na każdym poziomie nauczania zawody odbędą się w trybie trójstopniowym:

 • eliminacje szkolne,
 • międzyszkolny półfinał,
 • finał dla najlepszych uczestników półfinału.

Dla uczniów szkół podstawowych (klas IV-VI) półfinał i finał będzie miał charakter drużynowy, dla pozostałych szczebli wszystkie jej etapy ? indywidualny. Laureaci olimpiad wszystkich szczebli zostaną nagrodzeni. Dla uczniów klas maturalnych przewiduje się w puli nagród także indeksy na wyższą uczelnię. Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przygotowywana jest ponadto osobna Olimpiada Wiedzy o Gdańsku w językach obcych.
Eliminacje szkolne przeprowadzone zostaną jesienią 2009 roku, półfinały i finały ? na wiosnę 2010 roku. Dla laureatów wszystkich szczebli, jak również prowadzących ich nauczycieli przewidywana jest uroczysta gala podczas Dni Gdańska w roku 2010.

Do dnia 30 września b.r. szkoły wszystkich szczebli na terenie Gdańska otrzymają szczegółowe wytyczne na temat założeń Olimpiady, jak również zostaną zapoznane z terminarzem eliminacji i finałów.

Olimpiada wiedzy o Gdańsku jest wspólnym dziełem szeregu środowisk naukowych, kulturalnych i społecznych naszego miasta. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Gdańska, patronat sprawuje Rada i Prezydent Miasta Gdańska, nadzór merytoryczny należy do Uniwersytetu Gdańskiego.

Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady:
dr Sławomir Kościelak, Instytut Historii UG

Koordynator:
Fundacja Gdańska
80-835 Gdańsk ul. Szeroka 121/122
tel.: (058) 326 22 80
fax: (058) 301 97 55
fax: (058) 326 22 81
email: info@fundacjagdanska.pl

 

OBOWIĄZUJĄCE KANONY LEKTUR :

 • dla uczniów szkół podstawowych: I etap - eliminacje
  1. Friedrich J., Pękalski A., Gdańsk dla młodych podróżników, Małgorzata Posadzka, Gdańsk 2005.
  2. Januszajtis A, Jujka Z., Z uśmiechem przez Gdańsk, MHMG, Gdańsk 2005.
  3. Januszajtis A., Gdańsk. Przewodnik, BOSZ, Olszanica 2008.
  4. Samp J., Legendy gdańskie, Polnord. Wydawnictwo Oskar, Gdańsk 2003.
 • dla uczniów gimnazjów: I etap - eliminacje
  1. Czesław Biernat, E. Cieślak, Dzieje Gdańska, Gdańsk 1997
  2. Maria Bogucka, Żyć w dawnym Gdańsku, Gdańsk 1997
  3. Jacek Friedrich, Gdańsk dla małych podróżników, Gdańsk 2005
 • dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: I etap - eliminacje
  1. Gdańsk jego dzieje i kultura, pod red. Franciszka Mamuszki, Warszawa 1969 [rozdziały: J. Kowalski, R. Massalski, J. Stankiewicz, Rozwój urbanistyczny i architektoniczny Gdańska, s. 129-265; A. Gosiecka, Sztuka w Gdańsku ? malarstwo, rzeźba, grafika, s. 267-362, B. Chranicka, Meblarstwo gdańskie, s. 389-403; B. Chranicka, Gdańska ceramika artystyczna, s. 404-418]
  2. Czesław Biernat, E. Cieślak, Dzieje Gdańska, Gdańsk 1997
  3. Maria Bogucka, Żyć w dawnym Gdańsku, Gdańsk 1997
  4. Błażej Śliwiński, Poczet książąt gdańskich. Dynastia Sobiesławiców XII-XIII wieku, Gdańsk 1997
  5. Gdańsk średniowieczny w świetle najnowszych badań archeologicznych i historycznych, pod red. Henryka Panera, Gdańsk 1998
  6. Jacek Friedrich, Zabytki architektury w Gdańsku do końca XVIII wieku, Gdańsk
  7. Edmund Kizik, Wesele, kilka chrztów i pogrzebów: uroczystości rodzinne w mieście hanzeatyckim od XVI do XVIII wieku, Gdańsk 2001 (Rozdz. 1 ? Wesele, s. 37-138)
  8. Edmund Kotarski, Gdańsk literacki (do końca XVIII w.), Gdańsk 1997
  9. Henryk Stępniak, Ludność polska w Wolnym Mieście Gdańsku (1920-1939), Gdańsk 1991
  10. Opozycja antykomunistyczna w Gdańsku (1976-1980). O pomorskim modelu obrony czynnej, red. Adam Hlebowicz, Gdańsk 1995
 • dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: II i III etap - półfinał i finał
  (obowiązują również lektury z kanonu literatury podstawowej)
  1. Peter Oliver Loew, Gdańsk literacki (1793-1945), Gdańsk 2005
  2. Aurea Porta Rzeczypospolitej: sztuka Gdańska od połowy XV do końca XVII w., T. 1, pod red. T. Grzybkowskiej, Warszawa 1997 (artykuły: K. Cieślak, Sztuka reformacji 1557-1793, s. 60-79; A. Woziński, Rzeźba XV-XVI w., s. 99-121; B. Tuchołka-Włodarska, Złotnictwo, s. 225-245; B. Śliwiński, Herb Gdańska w XIV-XVIII w. s. 133-140)
  3. Błażej Śliwiński, Rzeź i zniszczenie Gdańska przez Krzyżaków w 1308 r, Gdańsk 2006
  4. Marian Biskup, Stosunek Gdańska do Kazimierza Jagiellończyka w okresie wojny trzynastoletniej 1454-1466, Toruń 1952
  5. Mieszczaństwo Gdańskie, pod red. Stanisława Salmonowicza, Gdańsk 1997 (artykuły Edmunda Cieślaka, Jerzego Trzoski, Stanisława Achremczyka, Jerzego Dygdały, Dariusza Kaczora, Lecha Mokrzeckiego, Edmunda Kizika, Ewy Barylewskiej- Szymańskiej, Joachima Zdrenki)
  6. Jerzy Stankiewicz, Bohdan Szermer, Gdańsk. Rozwój urbanistyczny i architektoniczny oraz powstanie zespołu Gdańsk ? Sopot ? Gdynia, Warszawa 1959
  7. Andrzej Januszajtis, Mr. Fahrenheit, dżentelmen z Gdańska, Gdańsk 2005
  8. Stanisław Mikos, Wolne Miasto Gdańsk a Liga Narodów 1920-1939, Gdańsk 1979 (rozdziały 1 i 6)
  9. Zdzisław Skrago, Osadnictwo w Gdańsku 1945-1947, Toruń 2002