PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2016 roku

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2016 roku
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2016 roku.

Podstawa prawna : Zarządzenie Nr 1798/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 grudnia 2015 roku.

Biuro Prezydenta ds. Sportu zwraca się na podstawie pkt 14 ppkt 12 i 13 Zarządzenia  Nr 1798/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 grudnia 2015 r. o zgłoszenie się przedstawicieli oferentów w celu uzgodnienia warunków umowy i złożenia dokumentacji do zawarcia umów, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu tj. do dnia 24 lutego 2016 r.  Nie dotrzymanie terminu, o którym mowa w pkt 14 ppkt 13, będzie równoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji.

Do pobrania:

Wyniki konkursu (43.53 KB)

Dokumenty jakie należy złożyć do zawarcia umów (13.07 KB)

Oświadczenie VAT (27 KB)

Zaktualizowany harmonogram zadania (34.5 KB)

Zaktualizowany kosztorys zadania (44.5 KB)

Specyfikacja kosztów zakupu sprzętu sportowego (26 KB)

Sprawozdanie z realizacji zadania (84.5 KB)