Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży

A
A

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wyniki konkursu

na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok, przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku na zadanie z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży:

12) wypoczynek dzieci i młodzieży:

a) organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w formie kolonii i obozów - 200.000 złotych

b) organizacja półkolonii zajęć opiekuńczo-edukacyjnych  w  okresie letnim - 300.000 złotych

Do pobrania:

wyniki konkursu na kolonie i obozy (18.81 KB)

wyniki konkursu na półkolonie (19.1 KB)

Anna Stefańska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Integracji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi