PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu aktywności obywatelskiej

Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu aktywności obywatelskiej
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wyniki konkursu na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok, przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, w zakresie:

  1. Przeciwdziałania  alkoholizmowi
  2. Upowszechnienia i ochrony wolności i praw człowieka  
  3. Realizacji zadań publicznych w zakresie prewencji i wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  4. Realizacji działań w ramach Budżetu Obywatelskiego

Do pobrania: Wyniki konkursu (451.11 KB)

Andrzej SzkutnikUrząd Miejski w GdańskuWydział Rozwoju SpołecznegoReferat Integracji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Andrzej Szkutnik - najnowsze