PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Ogłoszenie wyników II otwartego uzupełniającego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2016 roku

Ogłoszenie wyników II otwartego uzupełniającego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2016 roku
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wyniki II otwartego uzupełniającego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2016 roku.

 Podstawa   prawna:  Zarządzenie Nr 1590/16 Prezydenta Miasta Gdańska  z dnia 14 października 2016  r.

 Biuro Prezydenta ds. Sportu  zwraca się na podstawie pkt 14 ppkt  14 Zarządzenia Nr 1590/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 października  2016 r. o zgłoszenie się przedstawicieli oferentów w celu uzgodnienia warunków umowy, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników  konkursu tj. do dnia 28 listopada 2016 r. Nie dotrzymanie terminu, o którym mowa w pkt 14 ppkt 14, będzie równoznaczne z rezygnacją  oferenta z przyznanej dotacji.

Do pobrania:

Wyniki konkursu (17.07 KB)

Dokumenty jakie należy złożyć do zawarcia umów (14.25 KB)

Oświadczenie VAT (27 KB)

Druk zaktualizowanego harmonogramu zadania (34.5 KB)

Druk zaktualizowanego kosztorysu zadania (44.5 KB)

 Sprawozdanie z realizacji zadania (84.5 KB)

Lucyna SzaraniecUrząd Miejski w GdańskuBiuro Prezydenta ds. SportuReferat Sportu
Lucyna Szaraniec - najnowsze