PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Ogłoszenie szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację zadania Miasta Gdańska w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”, w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój

Ogłoszenie szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację zadania Miasta Gdańska w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”, w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zarządzenie nr 184/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 07/02/2017r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację zadania Miasta Gdańska w ramach "Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017", w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości pn. "Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy-Stud(n)ia Przedsiębiorczości".

Do pobrania:

  1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska (246.8 KB)
  2. Szczegółowe warunki konkursu (596.84 KB)
  3. Wzór oferty (345 KB)
  4. Wzór karty oceny (539.56 KB)