PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego zleconego przez Wydział Rozwoju Społecznego pt. "Działania z udziałem lokalnej społeczności – utrzymanie placów zabaw"

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego zleconego przez Wydział Rozwoju Społecznego pt. "Działania z udziałem lokalnej społeczności – utrzymanie placów zabaw"
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza otwarty konkurs ofert 

na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok, przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju społeczności lokalnej pod nazwą:

Działania z udziałem lokalnej społeczności – utrzymanie placów zabaw -  150.000 złotych

Do pobrania:

  1. Szczegółowe warunki konkursu (699.69 KB)
  2. Druk oferty (139 KB)
  3. Karta oceny oferty (467.07 KB)

Termin składania ofert do dnia 25 lipca 2016 r.

Andrzej SzkutnikUrząd Miejski w GdańskuWydział Rozwoju SpołecznegoReferat Integracji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Andrzej Szkutnik - najnowsze