PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2017 roku.

Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2017 roku.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2017 roku.

Konkurs obejmuje następujące zadania z zakresu rozwoju sportu:

1)      pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych, uczestnictwa w zawodach sportowych,

2)      realizacja programu: „Z Gdańska na igrzyska olimpijskie”.

 

Planowana wysokość środków publicznych na realizację w/w zadań z zakresu rozwoju sportu wynosi: 770000 zł.

Oferty należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2017 roku w siedzibie ogłaszającego konkurs: Urząd Miejski w Gdańsku – Sala Obsługi Mieszkańców ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowisko nr 14,15,16 i 17) lub przesłać pocztą na adres: 80-803 Gdańsk ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku.

 

W przypadku przesłania ofert drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

 

Do pobrania:

Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert (17.12 KB)

Szczegółowe warunki konkursu (22.28 KB)

Wzór oferty (111 KB)

Wzór umowy (135.35 KB)

Wzór sprawozdania (85.5 KB)


Lucyna SzaraniecUrząd Miejski w GdańskuBiuro Prezydenta ds. SportuReferat Sportu
Lucyna Szaraniec - najnowsze