PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ogłoszenie dot. sprawy zwrotu nieruchomości, położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV

A
A

OGŁOSZENIE

W nawiązaniu do zawiadomienia z dnia 12 grudnia 2008 r. / opublikowanego w dniu 18 grudnia 2008 r. w prasie ? Polska  Dziennik Bałtycki / o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. zwrotu nieruchomości, położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV, stanowiącej dawniej część parceli nr 305, karta mapy 55, zapisanej obecnie w księdze Wieczystej KW Nr 24 372 i KW Nr 24 373, prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Gdyni ? Wydział Ksiąg Wieczystych, 

Prezydent Miasta Gdańska
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku ? ul. Nowe Ogrody 8/12,  decyzji administracyjnej kończącej w/w sprawę przed organem I instancji.