PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Oferta Fundacji Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym, na realizację zadania pt. „Gdańsk dla praw człowieka”

Oferta Fundacji Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym, na realizację zadania pt. „Gdańsk dla praw człowieka”
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W dniu 10.11.2021r. do Wydziału Rozwoju  Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku wpłynęła oferta Fundacji Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym, na realizację zadania pt. „Gdańsk dla praw człowieka”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25.11.2021r. pisemnie na adres: Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miejski w Gdańsku, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres: marcin.grzywacz-leszkowski@gdansk.gda.pl.

Załączniki do oferty do wglądu znajdują się w siedzibie Wydziału Rozwoju  Społecznego, ul. Kartuska 5, II piętro, pokój 303 – Inspektor Marcin Grzywacz-Leszkowski.

Do pobrania:

Oferta Fundacji IRSE Gdansk dla praw człowieka (106.8 KB)