PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Oferta w trybie pozakonkursowym Fundacja Inicjowania Rozwoju „UP Foundation”

Oferta w trybie pozakonkursowym Fundacja Inicjowania Rozwoju „UP Foundation”
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W dniu  25.03.2022 r. do Wydziału Rozwoju  Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku wpłynęła oferta Fundacji Inicjowania Rozwoju „ UP Foundation” o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym, na realizację zadania Gdańskie NGO na rzecz migrantów”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ust.3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 07.04.2022 r. pisemnie na adres: Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miejski w Gdańsku, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres: hanna.kuligowska@gdansk.gda.pl

Załączniki do oferty do wglądu znajdują się w siedzibie Wydziału Rozwoju Społecznego, ul. Kartuska 5, II piętro, pokój 206 – Inspektor Hanna Kuligowska.

Do pobrania:

Oferta_gdanskie_ngo_na_rzecz_migrantow (95.79 KB)