PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Oferta Stowarzyszenia Akademii Sportu w trybie pozakonkursowym

Oferta Stowarzyszenia Akademii Sportu w trybie pozakonkursowym
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W dniu  5 czerwca  2018 r. do Wydziału Rozwoju  Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku wpłynęła oferta Stowarzyszenia Akademia Sportu o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym, na realizację zadania  „Obóz sportowy Trenuj z Mistrzem-turnus II”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia  19 czerwca 2018 r. pisemnie na adres: Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miejski w Gdańsku, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres: anna.stefanska@gdansk.gda.pl.

Załączniki do oferty do wglądu znajdują się w siedzibie Wydziału Rozwoju  Społecznego,  ul. Kartuska 5, II piętro, pokój 205 – Inspektor Anna Stefańska.

 

Akademia Sportu-oferta (80.91 KB)
potwierdzenie złożenia oferty -Akademia Sportu (53.66 KB)
 
Anna StefańskaUrząd Miejski w GdańskuWydział Rozwoju SpołecznegoReferat Integracji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Anna Stefańska - najnowsze