PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Oferta Fundacji RC w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego pt. "Gdańska szkoła Liderów 2016"

Oferta Fundacji RC w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego pt. "Gdańska szkoła Liderów 2016"
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W dniu  7 lipca 2016r.  do Wydziału Rozwoju  Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku wpłynęła oferta Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym, na realizację zadania  „Gdańska Szkoła Liderów – X Edycja”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. j.t. z 2016 r. poz.239 ), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia  24 lipca br. pisemnie na adres: Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miejski w Gdańsku, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres: michal.pielechowski@gdansk.gda.pl.

Załączniki do oferty do wglądu znajdują się w siedzibie Wydziału Rozwoju  Społecznego,

ul. Kartuska 5, II piętro, pokój 205 – Inspektor Michał Pielechowski.

Dokument do pobrania (1.53 MB)

Anna StefańskaUrząd Miejski w GdańskuWydział Rozwoju SpołecznegoReferat Integracji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Anna Stefańska - najnowsze