Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 04.10.2019r. dot. realizacji inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa istniejącej drogi o kategorii drogi gminnej ul.Belgradzkiej w Gdańsku wraz ze zjazdem na teren nieruchomości oznaczonej jako działka 378/4 i 378/5 obręb 053".

A
A