PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

OBWIESZCZENIE

Wydział Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku  niniejszym zawiadamia, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 /Dz. U. Nr 173 z 2007r. poz. 1219/, że zebrany został materiał w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji o nazwie:

Rozbudowa płyty postoju samolotów dla potrzeb nowego terminala pasażerskiego na Lotnisku Gdańsk im. Lecha Wałęsy?, Gdańsk, ul. Słowackiego, nr ew. dz: 12/6, 18/1, 17, 16, 15, 21/3, 23, 27, 28, 29, 36, 39 w obrębie Bysewo.

W związku z powyższym informuje się strony oraz właściwe organy administracji rządowej i samorządowej, że istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, w terminie do dnia 22 listopada 2009 r. Akta sprawy przechowywane są  w Wydziale Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 80-810 Gdańsk ul. Okopowa 21/27, pokój 368 (pn.-czw. w godzinach od 8.00 do 12.00).