PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego z dnia 19.02.2021r. dot. zwrotu wywłaszczonej nieruchomości położonej w Gdańsku, oznaczonej jako działka nr 163 obr. 0090 o pow. 279 m2.

A
A