PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańska – postanowienie Prezydenta Miasta Gdańska opiniujące projekt decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr GW.7440.11.2024 zatwierdzającej Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby realizacji inwestycji „Budowa linii 400 kV Gdańsk Błonia – Olsztyn Mątki”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańska – postanowienie Prezydenta Miasta Gdańska opiniujące projekt decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr GW.7440.11.2024 zatwierdzającej Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby realizacji inwestycji „Budowa linii 400 kV Gdańsk Błonia – Olsztyn Mątki”
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2024 poz. 572), w związku z art. 9, art. 80 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 633 ze zm.),

Prezydent Miasta Gdańska

podaje do publicznej wiadomości informację o pozytywnym zaopiniowaniu projektu decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr GW.7440.11.2024 zatwierdzającej Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby realizacji inwestycji „Budowa linii 400 kV Gdańsk Błonia – Olsztyn Mątki”.

Aleksandra BrożekUrząd Miejski w GdańskuWydział Środowiska
Aleksandra Brożek - najnowsze